Εκτύπωση σελίδας

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές που αφορούν σε τραπεζικές συναλλαγές, και σε υποθέσεις αθλητικού και πολεοδομικού δικαίου.

Ειδικότερα :

  • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Διαταγές πληρωμής / Ανακοπές.
  • Έλεγχος ελαττωμάτων δανειακών συμβάσεων.
  • Έλεγχος και Σύνταξη Καταστατικών Φαρμακείων (Ίδρυση και λειτουργία Φαρμακείου - Φαρμακευτική νομοθεσία).
  • Έλεγχος και Σύνταξη Καταστατικών εμπορικών εταιρειών - σωματείων. 
  • Αθλητικές ενώσεις - ερασιτεχνικός αθλητισμός - αθλητικά σωματεία (Ν.2725/1999 όπως ισχύει).
  • Αιτήσεις ακυρώσεως - προσφυγές.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τα ίδια ως άνω θέματα.

 

 

 

Μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου (Ι.Δ.Ε.Α.Δ.)