Εκτύπωση σελίδας

Νομικό Σημείωμα

 

    Ο παρών διαδικτυακός χώρος δημιουργήθηκε για να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την νομική επιστήμη. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές και δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως καθεστώς συμβουλών «εντολέα - πληρεξουσίου». Η κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σπουδή, λόγω των εκάστοτε διαφορών - ιδιαιτεροτήτων που η φύση κάθε υπόθεσης διαθέτει. 

 

    Ο εκάστοτε  επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διέπουν τον παρόντα διαδικτυακό χώρο και έχει την πλήρη ευθύνη για την αποδοχή ή μη των αναρτούμενων πληροφοριών.

 

    Η διασύνδεση του παρόντα διαδικτυακού χώρου με άλλους διαδικτυακούς χώρους μέσω των συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των  επισκεπτών μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τον εκάστοτε επισκέπτη των συνδέσμων (links), όπως και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτούς και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

 

    Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.