Εκτύπωση σελίδας

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο με υπευθυνότητα και γνώμονα τον άνθρωπο. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.


Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις στους ακόλουθους τομείς δικαίου:

 

Αστικό Δίκαιο :

 • Συμβάσεις μισθώσεων.
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και αντιπαροχών.
 • Νομικοί έλεγχοι σε Κτηματολογικά Γραφεία - Υποθηκοφυλακεία.
 • Αποζημιωτικές Αγωγές
 • Διαφορές από συνιδιοκτησία (17 § 3).
 • Ίδρυση Σωματείων.
 • Υποθέσεις διαζυγίων.
 • Κληρονομικές υποθέσεις.
 • Δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων (αξιώσεις αποζημίωσης και χρηματικών απαιτήσεων).

 

Εμπορικό Δίκαιο :

 • Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
 • Κατάρτιση και τροποποίηση καταστατικών των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π.).
 • Σήματα ημεδαπά και αλλοδαπά (trademarks).

 

Ποινικό Δίκαιο :

 • Υποβολή μηνύσεων - εγκλήσεων.
 • Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων. 
 • Υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

 

Διοικητικό Δίκαιο :

 • Κοινωνική ασφάλιση - Συντάξεις (διαδοχικές ή ενός φορέα).
 • Διοικητικά πρόστιμα.
 • Αποδοχές προσωπικού - επιδόματα.
 • Ευθύνη προς αποζημίωση.
 • Προσφυγές - Αγωγές.
 • Πολεοδομικό Δίκαιο