Ο αντικειμενικός κλονισμός ως λόγος διαζυγίου.

Δεν απαιτείται υπαιτιότητα. Ο διάδικος του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε, δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση ή αναίρεση προκειμένου να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου, στο μέτρο που η έννομη συνέπεια την οποία και ο ίδιος επεδίωξε με την αγωγή του, δηλαδή η λύση του γάμου, έχει ήδη επέλθει, ακόμα και αν αυτό βασίστηκε σε άλλα περιστατικά.

Ηθική βλάβη. Δεν επιφέρουν προσβολή της προσωπικότητας οι παραβάσεις των υποχρεώσεων συμπαράστασης, συνοίκησης, στοργής και επίδειξης του επιβαλλόμενου ενδιαφέροντος από τον ένα σύζυγο για τον άλλο, ή ακόμα και η παράβαση της υποχρέωσης της συζυγικής πίστης.

Αντίθετα, συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας οι πράξεις εξύβρισης, σωματικές βλάβες ή απλές βιαιοπραγίες, που προσβάλλουν την τιμή, τη σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του προσώπου.