Αστικό δίκαιο

  • Διαζύγιο Συναινετικό - με Αντιδικία.
  • Επικοινωνία / Επιμέλεια τέκνων - Διατροφή.
  • Κληρονομικές υποθέσεις
  • Διαθήκη - Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας
  • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και αντιπαροχών.
  • Νομικοί έλεγχοι σε Κτηματολογικά Γραφεία - Υποθηκοφυλακεία.
  • Αποζημιωτικές Αγωγές
  • Διαφορές από συνιδιοκτησία (17 § 3).
  • Ίδρυση Σωματείων.
  • Δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων (αξιώσεις αποζημίωσης και χρηματικών απαιτήσεων).

Σχετικά θέματα