Νομικό Σημείωμα

Ο παρών διαδικτυακός χώρος δημιουργήθηκε για να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την νομική επιστήμη. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές και δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως καθεστώς συμβουλών «εντολέα - πληρεξουσίου». Η κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σπουδή, λόγω των εκάστοτε διαφορών - ιδιαιτεροτήτων που η φύση κάθε υπόθεσης διαθέτει. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε όμως την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

 

Ο εκάστοτε  επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διέπουν τον παρόντα διαδικτυακό χώρο και έχει την πλήρη ευθύνη για την αποδοχή ή μη των αναρτούμενων πληροφοριών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

 

Η διασύνδεση του παρόντα διαδικτυακού χώρου με άλλους διαδικτυακούς χώρους μέσω των συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των  επισκεπτών μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τον εκάστοτε επισκέπτη των συνδέσμων (links), όπως και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτούς και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Σας συνιστούμε ένθερμα να λάβετε γνώση και να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις για του νομικούς όρους και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Σχετικά θέματα

  • Νομικό σημείωμα

    Ο παρών διαδικτυακός χώρος δημιουργήθηκε για να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την νομική επιστήμη. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να θεωρηθούν ως…