Ποινικό δίκαιο

 • Υποβολή μηνύσεων - εγκλήσεων.
 • Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων. 
 • Υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Σχετικά θέματα

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ

  Για την Α.Ε.

   

  1. Πρακτικό Δ.Σ.
  2. Καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. ( περιληπτικό )
  3. Φ.Ε.Κ. ( με τα μέλη συμβουλίου της εταιρείας )

   

  Για την Α.Ε.…