Πολεοδομικές εφαρμογές

Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει υπηρεσίες που άπτονται των Πολεοδομικών Εφαρμογών με την συνεργασία Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανολόγου Μηχανικού και αναλαμβάνει υποθέσεις Πολεοδομικού Δικαίου.

 

Ειδικότερα :

 

 • Δυνατότητα Πολεοδομικού ελέγχου σε αγοραπωλησίες ακινήτων.
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και αντιπαροχών.
 • Νομικοί έλεγχοι σε Κτηματολογικά Γραφεία - Υποθηκοφυλακεία.
 • Ερμηνεία κανονισμού πολυκατοικίας.
 • Εργολαβικά συμβόλαια.
 • Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
 • Διαφορές από συνιδιοκτησία (17 § 3).
 • Μισθωτικές διαφορές.
 • Αδικήματα που αφορούν στις περί αυθαιρέτων διατάξεις.
 • Έλεγχος οικοδομικής αδείας και λοιπών σχεδίων του φακέλου στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.
 • Σύνταξη υπομνήματος και εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.).   
 • Έκδοση και αναθεώρηση οικοδομικής άδειας.
 • Αιτήσεις - Ενστάσεις κατά πράξεων Εφαρμογής.
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης.
 • Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων.
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά. 

      Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα ως άνω θέματα.

Σχετικά θέματα