Ενδοοικογενειακή βία (Ν.3500/2006)

Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τον λόγο ότι ο αποδέκτης της ΔΕΝ αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που διατρέχει και αν τον συνειδητοποιήσει αυτός θα είναι ενεστώς και άμεσος. Συνήθως, ο αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς νιώθει εσφαλμένα ότι αυτός φταίει για την βίαιη συμπεριφορά του θύτη.  Σε συνδυασμό με την "ντροπή" που νιώθει, δεν εξωτερικεύει σχεδόν ποτέ τα συναισθήματά του σε φίλους ή συγγενείς, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διογκώνεται επικίνδυνα και να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια του η ζωή.

Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας συναντάται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της κοινωνίας μας και δεν εξαρτάται από την μόρφωση ή την οικονομική ευημερία των ατόμων.

Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την άμεση προστασία των ατόμων που γίνονται αποδέκτες σε συμπεριφορές ενδοοικογενειακής βίας.